Leiden Islam Blog

Haatimam?

Posted on in , 2
Haatimam?

Onlangs trok minister Koenders de visa in van drie moslimpredikers die waren uitgenodigd voor een benefietbijeenkomst in Rijswijk. Wie zijn zij? Remke Kruk duikt in de geschriften van een van de mogelijke afgewezenen.

Coverphoto: poster benefiet bijeenkomst Rijswijk
Bron: Stichting Rohamaa

Wie zijn nu toch de drie “haatpredikers” die van minister Koenders van Buitenlandse Zaken Nederland niet in mochten om de benefiet van stichting Rohamaa op 8 maart in Rijswijk bij te wonen? De bijeenkomst werd daarop afgelast, maar is doorgegaan via een livestream op de website van de stichting.

De minister heeft niet bekendgemaakt wie van de zeven uitgenodigde predikers een visum is geweigerd (lees hier meer). Een van de zeven, “Wahid Baali”, werd in NRC Handelsblad van 18 februari expliciet als mogelijke afgewezene genoemd. Een YouTube-filmpje waaruit zijn sympathie voor Bin Laden bleek maakte hem bij uitstek verdacht. Hij zei daarin dat hij de dood van Bin Laden betreurde en blij was dat hem het martelaarschap ten deel was gevallen. Veel weten we daarmee nog niet over deze “Baali”. Daarvoor moeten we niet alleen naar YouTube kijken, maar ook naar wat deze prediker zoal geschreven heeft.

Wahîd ʿAbd al-Salâm Bâlî is een bekende Egyptische godsdienstgeleerde van streng orthodoxe signatuur. Hij heeft als leraar op scholen in Saoedi-Arabië gewerkt. Zijn affiniteit met de wahhabitische islam zal wel uit die tijd dateren. Hij heeft een lange lijst van vrome traktaten op zijn naam: 33 titels worden er genoemd in een boek uit 2010. Het zijn, naar de titels te oordelen, allemaal traktaten van het soort dat islamitische predikers in grote hoeveelheden produceren: boeken en boekjes die uitleggen wat een vrome moslim allemaal moet doen en laten in het dagelijks leven. De meningen daarover verschillen al naar gelang de mate van gelovigheid van de auteur.

Bâlî is een wahhabiet, dus rekkelijk zijn zijn opvattingen niet. Zijn boeken gaan over de standaardonderwerpen van vrome traktaten: paradijs en hel,  islamitisch bankieren, hoe je je kind moet opvoeden, of je het Egyptische lentefeest (geen islamitisch feest) wel mag vieren. Verschillende traktaten leggen uit hoe je door kwade geesten – jinn  veroorzaakte ziekten kunt onderscheiden van kwalen met een aanwijsbare lichamelijke oorzaak, en hoe je zulke aandoeningen moet behandelen. Samenhangend daarmee zijn er boeken over de beste manier om je tegen jinn en tovenarij te beschermen. Met dat onderwerp is Bâlî voor het eerst bekend geworden. Zijn boek Wiqâyat al-insân min al-jinn wa-l-shaytan (“Bescherming van de mens tegen jinn en de duivel”) verscheen in 1988.

Voor wie het niet weet: het geloof in geesten en tovenarij speelt een grote rol in de islamitische wereld, en men probeert zich op allerlei manieren te beschermen tegen het kwaad dat zulke machten aanrichten. Het is een aspect van de islam dat in inleidende boeken helaas meestal niet aan de orde komt. Bâlî’s bekendheid zit hem onder andere in de uiterst strenge (wahhabitische) opvattingen die hij heeft over welke methoden je wel en niet mag gebruiken om je te beschermen, opvattingen die vaak tegen de heersende praktijk op dat gebied ingaan.

Ik kreeg Bâlî voor het eerst in beeld in het begin van de jaren ’90, toen ik op de jaarlijkse boekenbeurs in Cairo zijn boekje Al-Sârim al-Battâr fî tahaddî al-sahara al-ashrâr (“Het scherpsnijdend zwaard: uitdaging van de slechte tovenaars”) in handen kreeg. In die tijd maakte ik een overzicht van de talloze boeken over jinn en tovenarij waarmee de markten in de Arabische wereld werden overspoeld, en dacht van dit boekje direct: dit gaat het maken. Precies het soort duidelijke uitleg waar de gewone moslim behoefte aan heeft als hij zich afvraagt wat hij volgens orthodoxe opvatting nu wel of niet mag geloven en doen op het gebied van tovenarij. In eenvoudige en heldere taal gesteld, en geïllustreerd met duidelijke case-stories uit de praktijk van Bâlî zelf.

Zo beschrijft hij hoe tovenaars werken en stelt in een aantal hoofdstukken allerlei vormen van fysiek of geestelijk disfunctioneren aan de orde die door tovenarij zijn veroorzaakt. Ook het boze oog komt ter sprake. Bâlî beschrijft hoe zulke aandoeningen met bepaalde Koranpassages, vrome formules en het sprenkelen van water te bestrijden of te voorkomen zijn. Andere middelen laat hij niet toe. Hij geeft voorbeelden van de manier waarop hij geesten uitdrijft die zich in opdracht van een tovenaar in iemands lichaam hebben genesteld en daar kwaad aanrichten. 

Het scherpsnijdend zwaard werd inderdaad een bestseller, net als Bescherming van de mens tegen jinn en de duivel. Elk jaar zag ik er nieuwe uitgaven van. Van Het scherpsnijdend zwaard kocht ik twee jaar geleden in Cairo de 21e druk, verschenen in 2010. Het  boek werd in talloze talen vertaald, inclusief het Nederlands – helaas een nogal warrige en onduidelijke vertaling, vooral wat terminologie betreft. Zelf heb ik het boekje in het Engels vertaald, en voor wie het interesseert: de tekst is te downloaden op mijn website, www.remkekruk.com.

Veel moslims hangen amuletten op om kwade machten tegen te houden. Dat is nu precies wat van zulke wahhabitische sheikhs als Bâlî niet mag. Bovennatuurlijke kracht toekennen aan een voorwerp, dat betekent een macht naast God plaatsen, en dat is shirk, polytheïsme, een onvergeeflijke zonde. In zulke dingen doet zijn wahhabitische zienswijze zich krachtig gelden en zijn boeken proberen die opvatting te verspreiden. Met hoeveel succes, is een interessante vraag.

2 Comments

Peter
Posted by Peter on October 10, 2017 at 17:55

De Linkse wereld bestaat uit idioten, die totaal de weg kwijt zijn geraakt….In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de Koran dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)!....Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Twee keer ging het net goed.De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat…De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen….

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Door de massa immigratie,in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”...“Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”(Koran- 5:81)…..„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)...

Simin
Posted by Simin on March 16, 2015 at 12:22

Dank u professor, het was een bijzonder verhelderend stuk. Ik vraag me af wie de autoriteiten raadplegen wanneer ze de zaken zelf niet weten.

Add a Comment

Name (required)

E-mail (required)

Your own avatar? Go to www.gravatar.com

Remember me
Notify me by e-mail about comments