Leiden Islam Blog

rss

Tag: Indonesië

 • Snouck Hurgronje, Nederland, en de islam

  Snouck Hurgronje, Nederland, en de islam

  Hoe om te gaan met de moslimse burgers door het ontwikkelen van een deugdelijke ‘islampolitiek’? Aan dit vraagstuk wijdde de Leidse hoogleraar Christiaan Snouck Hurgronje precies honderd jaar geleden zijn boek 'Nederland en de Islâm'.
 • Indonesië toont: islam kan samen met democratie

  Indonesië toont: islam kan samen met democratie

  Islam en democratie zijn niet verenigbaar is een vaak gehoorde stellingname. De praktijk is echter heel anders. Islam en democratie gaan immers goed samen in Indonesië, net als in veel andere landen met een moslimmeerderheid schrijft Nikolaos van Dam.
 • Wilders is met moskeeangst terug in het verleden

  Wilders is met moskeeangst terug in het verleden

  Nederland heeft sinds 1955 haar eerste officiële moskee, decennia later dan veel andere Europese landen. Ons land had destijds tientallen jaren nodig om de 'moskeediscussie' te beslechten. Wilders' bezwaren tegen moskeeën zijn dan ook nogal achterhaald.