Leiden Islam Blog

rss

Tag: Islamitisch Recht

  • Rituele slacht: compromis tussen recht en ethiek

    Rituele slacht: compromis tussen recht en ethiek

    Discussies over rituele slacht zijn allerminst nieuw. Al eeuwenlang stellen moslimgeleerden dat naast juridische regels ook dierenwelzijn centraal moet staan. Maar ook van recentere internationale discussies kunnen we in Nederland profiteren.
  • Juist blokkeren van shariaraad is dom

    Juist blokkeren van shariaraad is dom

    Critici vrezen de komst van islamitische rechtbanken in Nederland, naar Brits voorbeeld. Deze instituten zouden de radicalisering bevorderen. Ze hebben ongelijk. Het isoleren en kleineren van moslims is veel gevaarlijker, vindt Maurits Berger.