Leiden Islam Blog

rss

Tag: Reputatieschade

  • Tariq Ramadan versus Rotterdam

    Tariq Ramadan versus Rotterdam

    Ramadan vocht zijn gelijktijdig ontslag als gasthoogleraar aan de Erasmus Universiteit en integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam aan. De gemeente kreeg gelijk, de universiteit niet. Er is - al dan niet terecht - gemeten met twee maten.