Leiden Islam Blog

rss

Tag: Diversiteit

  • Su-Shi: toenadering in Nederland

    Su-Shi: toenadering in Nederland

    Onlangs lanceerde een groepje actieve moslims een initiatief met de klinkende naam Su-Shi. Zij streven naar een open dialoog en samenwerking tussen Nederlandse soennieten en sjiieten. Hiermee borduren ze voort op de ideeën van de Egyptische Mahmud Shaltut.