Leiden Islam Blog

rss

Tag: Musnad

  • Het Arabisch: taal van de leemten

    Het Arabisch: taal van de leemten

    Over het Arabisch van voor de komst van de islam is weinig bekend. De toenmalige nomaden waren analfbabeet, vandaar het gebrek aan inscripties, aldus de verklaring. Recent onderzoek weerlegt dit cliché. Nomaden schreven wél, alleen géén klassiek Arabisch.